2023-04-23

Facility management: Poznaj kluczowe aspekty obsługi technicznej nieruchomości

Spis treści

Obsługa techniczna nieruchomości to proces, który ma kluczowe znaczenie dla utrzymania budynku w ciągłej sprawności i zapewnienia bezpieczeństwa dla jego użytkowników. Wraz z rozwojem technologii i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi standardów budowlanych, obsługa techniczna staje się niezbędna dla każdej nieruchomości. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest obsługa techniczna nieruchomości, kto za nią i jakie są jej kluczowe aspekty.

Czym jest i na czym polega obsługa techniczna nieruchomości?

Obsługa techniczna nieruchomości to zbiór działań technicznych, administracyjnych i zarządczych, których celem jest utrzymanie nieruchomości w dobrej kondycji technicznej i estetycznej. W ramach obsługi technicznej podejmuje się szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku oraz minimalizację kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. 

Okresowe przeglądy techniczne budynków są obowiązkiem prawnym każdego właściciela, których niedopełnienie może grozić odpowiedzialnością karną lub finansową. Aby uniknąć tych konsekwencji, warto zlecić usługi firmie zajmującej się Facility Management, która zapewni utrzymanie nieruchomości w pełnej sprawności i funkcjonalności, a także przejmie całą odpowiedzialność prawną za usterki i awarie z zarządcy nieruchomości. 

Jakie czynności są realizowane w ramach obsługi technicznej nieruchomości?

Obsługa techniczna nieruchomości to działanie polegające na zapewnieniu ciągłości eksploatacji oraz bieżącej konserwacji budynków i instalacji technicznych. W praktyce, usługa ta obejmuje wszelkie prace związane z utrzymaniem nieruchomości w dobrym stanie technicznym i zapewnieniem bezpieczeństwa jej użytkowników.

Usługi obejmują szereg działań, takich jak:

 • Kontrola i utrzymanie instalacji technicznych - do zadań serwisanta należy przede wszystkim zapewnienie sprawnego działania instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz innych systemów wspomagających funkcjonowanie budynku.
 • Prace remontowe i modernizacyjne - obsługa techniczna nieruchomości obejmuje także prace remontowe, modernizacyjne i budowlane, które mogą dotyczyć różnych elementów budynku, od elewacji po systemy grzewcze.
 • Bieżące prace konserwacyjne - regularna konserwacja jest kluczowa dla utrzymania nieruchomości w dobrym stanie technicznym. Do zadań serwisanta należy m.in. wymiana zużytych elementów, przeglądy okresowe i czyszczenie instalacji.
 • Zarządzanie dokumentacją - obsługa techniczna nieruchomości obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją budynku, w tym m.in. kart przeglądów, faktury oraz umowy z wykonawcami prac.

W zależności od potrzeb klienta, usługi obsługi technicznej nieruchomości mogą obejmować różne zakresy działań. Istotne jest, aby wybierając usługi serwisowe, zwrócić uwagę na doświadczenie i kompetencje firmy, jak również na jej dotychczasowe referencje. Warto także sprawdzić, czy oferta obejmuje wsparcie w nagłych sytuacjach, takich jak awarie czy uszkodzenia instalacji.

5 zalet regularnego korzystania z usług obsługi technicznej nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości to usługa, która przynosi wiele korzyści właścicielom i użytkownikom budynków. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 1. Bezpieczeństwo: Regularna obsługa techniczna nieruchomości zapewnia bezpieczeństwo użytkowników budynku. Dzięki przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, można uniknąć potencjalnych zagrożeń, takich jak awarie instalacji gazowych, elektrycznych czy wentylacyjnych, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak pożary, zalania czy awarie.
 1. Oszczędność czasu i pieniędzy: Profesjonalna obsługa techniczna nieruchomości pozwala na szybką diagnozę problemów i ich rozwiązanie, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki temu można uniknąć kosztownych napraw lub wymiany całych systemów.
 1. Wysoka wydajność: Prawidłowa eksploatacja urządzeń, systemów i instalacji budynku zapewnia ich długą żywotność oraz wysoką wydajność. Regularna konserwacja i naprawa pozwala na uniknięcie nieprzewidzianych przestojów i zapewnia ciągłą pracę budynku.
 1. Zgodność z przepisami: Właściciel budynku jest zobowiązany do przestrzegania prawa w zakresie utrzymania nieruchomości. W ramach obsługi technicznej nieruchomości firma zajmuje się m.in. monitorowaniem terminów przeglądów i konserwacji, aby właściciel miał pewność, że jego nieruchomość jest zgodna z wymaganiami prawnymi.
 1. Podnoszenie wartości nieruchomości: Regularna obsługa techniczna nieruchomości może przyczynić się do podniesienia jej wartości. Budynek, który jest w dobrym stanie technicznym, przyciąga inwestorów i zwiększa atrakcyjność dla potencjalnych najemców lub kupujących.

Wnioski są jasne: obsługa techniczna nieruchomości to nie tylko obowiązek, ale także inwestycja w bezpieczeństwo, wygodę, wydajność i wartość nieruchomości.

Facility management - kto na nim skorzysta?

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynku poprzez sprawną obsługę techniczną. To samo dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, właścicieli obiektów handlowych, magazynowych i logistycznych. Zgodnie z prawem budowlanym, właściciele lub zarządcy nieruchomości są odpowiedzialni za regularną kontrolę budynku w określonych zakresach czasowych.

Dlatego dla zarządcy nieruchomości korzystne jest nawiązanie ścisłej współpracy z jedną firmą, która zapewni kompleksową obsługę techniczną, zamiast kontaktowania się z wieloma podwykonawcami. Wspierając Property Managera, Facility Manager koordynuje zespół specjalistów z wielu branż, kontroluje jakość pracy systemów i urządzeń budynkowych, a także monitoruje potrzeby budynku, co ma wpływ na zwiększenie wartości nieruchomości i kontrolę kosztów jej utrzymania, szczególnie w przypadku nieruchomości komercyjnych.

Facility Management stanowi nieodłączny element zarządzania nieruchomościami, a jego rozwój i perspektywy na przyszłość są bardzo obiecujące. Z tego powodu coraz więcej usług Asset Management korzysta z jego wsparcia technicznego i doradztwa, aby skutecznie lokować środki inwestorów w różne instrumenty finansowe, w tym w nieruchomości.

Podsumowując 

Obsługa techniczna nieruchomości to kompleksowa usługa, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym. Dzięki regularnej konserwacji i bieżącej naprawie instalacji technicznych, można uniknąć awarii oraz znacznie zwiększyć żywotność budynku. 

Nawiązanie ścisłej współpracy z jedną firmą, która zapewni kompleksową obsługę techniczną nieruchomości, jest korzystne dla zarządcy nieruchomości z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia to zarządcy oszczędność czasu i nakładów pracy, które musiałby poświęcić na koordynację wielu podwykonawców. Po drugie, kompleksowa obsługa techniczna przez jedną firmę zwiększa efektywność i koordynację działań, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania i poprawę bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości. Ponadto, umowa na kompleksową obsługę techniczną może wiązać się z korzystniejszymi warunkami cenowymi niż wynajęcie wielu różnych podwykonawców.

Skontaktuj się z nami

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
2023-04-23

Facility management: Poznaj kluczowe aspekty obsługi technicznej nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości to proces, który ma kluczowe znaczenie dla utrzymania budynku w ciągłej sprawności i zapewnienia bezpieczeństwa dla jego użytkowników. Wraz z rozwojem technologii i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi standardów budowlanych, obsługa techniczna staje się niezbędna dla każdej nieruchomości. W tym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest obsługa techniczna nieruchomości, kto za nią i jakie są jej kluczowe aspekty.

Czym jest i na czym polega obsługa techniczna nieruchomości?

Obsługa techniczna nieruchomości to zbiór działań technicznych, administracyjnych i zarządczych, których celem jest utrzymanie nieruchomości w dobrej kondycji technicznej i estetycznej. W ramach obsługi technicznej podejmuje się szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników budynku oraz minimalizację kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. 

Okresowe przeglądy techniczne budynków są obowiązkiem prawnym każdego właściciela, których niedopełnienie może grozić odpowiedzialnością karną lub finansową. Aby uniknąć tych konsekwencji, warto zlecić usługi firmie zajmującej się Facility Management, która zapewni utrzymanie nieruchomości w pełnej sprawności i funkcjonalności, a także przejmie całą odpowiedzialność prawną za usterki i awarie z zarządcy nieruchomości. 

Jakie czynności są realizowane w ramach obsługi technicznej nieruchomości?

Obsługa techniczna nieruchomości to działanie polegające na zapewnieniu ciągłości eksploatacji oraz bieżącej konserwacji budynków i instalacji technicznych. W praktyce, usługa ta obejmuje wszelkie prace związane z utrzymaniem nieruchomości w dobrym stanie technicznym i zapewnieniem bezpieczeństwa jej użytkowników.

Usługi obejmują szereg działań, takich jak:

 • Kontrola i utrzymanie instalacji technicznych - do zadań serwisanta należy przede wszystkim zapewnienie sprawnego działania instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz innych systemów wspomagających funkcjonowanie budynku.
 • Prace remontowe i modernizacyjne - obsługa techniczna nieruchomości obejmuje także prace remontowe, modernizacyjne i budowlane, które mogą dotyczyć różnych elementów budynku, od elewacji po systemy grzewcze.
 • Bieżące prace konserwacyjne - regularna konserwacja jest kluczowa dla utrzymania nieruchomości w dobrym stanie technicznym. Do zadań serwisanta należy m.in. wymiana zużytych elementów, przeglądy okresowe i czyszczenie instalacji.
 • Zarządzanie dokumentacją - obsługa techniczna nieruchomości obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją budynku, w tym m.in. kart przeglądów, faktury oraz umowy z wykonawcami prac.

W zależności od potrzeb klienta, usługi obsługi technicznej nieruchomości mogą obejmować różne zakresy działań. Istotne jest, aby wybierając usługi serwisowe, zwrócić uwagę na doświadczenie i kompetencje firmy, jak również na jej dotychczasowe referencje. Warto także sprawdzić, czy oferta obejmuje wsparcie w nagłych sytuacjach, takich jak awarie czy uszkodzenia instalacji.

5 zalet regularnego korzystania z usług obsługi technicznej nieruchomości

Obsługa techniczna nieruchomości to usługa, która przynosi wiele korzyści właścicielom i użytkownikom budynków. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 1. Bezpieczeństwo: Regularna obsługa techniczna nieruchomości zapewnia bezpieczeństwo użytkowników budynku. Dzięki przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, można uniknąć potencjalnych zagrożeń, takich jak awarie instalacji gazowych, elektrycznych czy wentylacyjnych, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak pożary, zalania czy awarie.
 1. Oszczędność czasu i pieniędzy: Profesjonalna obsługa techniczna nieruchomości pozwala na szybką diagnozę problemów i ich rozwiązanie, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki temu można uniknąć kosztownych napraw lub wymiany całych systemów.
 1. Wysoka wydajność: Prawidłowa eksploatacja urządzeń, systemów i instalacji budynku zapewnia ich długą żywotność oraz wysoką wydajność. Regularna konserwacja i naprawa pozwala na uniknięcie nieprzewidzianych przestojów i zapewnia ciągłą pracę budynku.
 1. Zgodność z przepisami: Właściciel budynku jest zobowiązany do przestrzegania prawa w zakresie utrzymania nieruchomości. W ramach obsługi technicznej nieruchomości firma zajmuje się m.in. monitorowaniem terminów przeglądów i konserwacji, aby właściciel miał pewność, że jego nieruchomość jest zgodna z wymaganiami prawnymi.
 1. Podnoszenie wartości nieruchomości: Regularna obsługa techniczna nieruchomości może przyczynić się do podniesienia jej wartości. Budynek, który jest w dobrym stanie technicznym, przyciąga inwestorów i zwiększa atrakcyjność dla potencjalnych najemców lub kupujących.

Wnioski są jasne: obsługa techniczna nieruchomości to nie tylko obowiązek, ale także inwestycja w bezpieczeństwo, wygodę, wydajność i wartość nieruchomości.

Facility management - kto na nim skorzysta?

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynku poprzez sprawną obsługę techniczną. To samo dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, właścicieli obiektów handlowych, magazynowych i logistycznych. Zgodnie z prawem budowlanym, właściciele lub zarządcy nieruchomości są odpowiedzialni za regularną kontrolę budynku w określonych zakresach czasowych.

Dlatego dla zarządcy nieruchomości korzystne jest nawiązanie ścisłej współpracy z jedną firmą, która zapewni kompleksową obsługę techniczną, zamiast kontaktowania się z wieloma podwykonawcami. Wspierając Property Managera, Facility Manager koordynuje zespół specjalistów z wielu branż, kontroluje jakość pracy systemów i urządzeń budynkowych, a także monitoruje potrzeby budynku, co ma wpływ na zwiększenie wartości nieruchomości i kontrolę kosztów jej utrzymania, szczególnie w przypadku nieruchomości komercyjnych.

Facility Management stanowi nieodłączny element zarządzania nieruchomościami, a jego rozwój i perspektywy na przyszłość są bardzo obiecujące. Z tego powodu coraz więcej usług Asset Management korzysta z jego wsparcia technicznego i doradztwa, aby skutecznie lokować środki inwestorów w różne instrumenty finansowe, w tym w nieruchomości.

Podsumowując 

Obsługa techniczna nieruchomości to kompleksowa usługa, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym. Dzięki regularnej konserwacji i bieżącej naprawie instalacji technicznych, można uniknąć awarii oraz znacznie zwiększyć żywotność budynku. 

Nawiązanie ścisłej współpracy z jedną firmą, która zapewni kompleksową obsługę techniczną nieruchomości, jest korzystne dla zarządcy nieruchomości z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia to zarządcy oszczędność czasu i nakładów pracy, które musiałby poświęcić na koordynację wielu podwykonawców. Po drugie, kompleksowa obsługa techniczna przez jedną firmę zwiększa efektywność i koordynację działań, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania i poprawę bezpieczeństwa użytkowników nieruchomości. Ponadto, umowa na kompleksową obsługę techniczną może wiązać się z korzystniejszymi warunkami cenowymi niż wynajęcie wielu różnych podwykonawców.

Pozostałe aktualności

Poprawne przeprowadzenie fit-out i re-fit-out nieruchomości komercyjnej - o czym warto pamiętać?

czytaj więcej

Serwis klimatyzacji HVAC: Kluczowe kroki i korzyści

czytaj więcej

Legalizacja wag w 2023 - o czym warto pamiętać?

czytaj więcej
Wszystkie aktualności >